tIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen (GDPR, Artiklat 13, 14 ja 30 ja henkilötietolain 10 § ja 24 § ) mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä Valokuvaus Janen tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä 
Valokuvaus Jane
Y-tunnus: 3136185-3
www.valokuvausjane.fi
Kokkola

2. Rekisterin vastuuhenkilö 
Janette Pyörre
+358 44 2309648
valokuvausjane@gmail.com

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen. asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.. 

​4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakassuhteen ylläpitoa varten: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja tarvittaessa puhelinnumero, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella.

​5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä rekisteröityjen henkilötietoja asiakkaan suostumuksella, asiakkaan antaman toimeksiannon, asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus tarkistaa Valokuvaus Janen tallentamat henkilötiedot ja rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Seuraavat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen valokuvausjane@gmail.com.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sähköpostitse, verkkolomakkeen kautta, lähetetyistä viesteistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, puhelimitse, asiakaspalavereissa, asiakassuhteen syntyessä tai muissa tilanteissa, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat.
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yrityksen Valokuvaus Janen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin mitä asiakkaan kanssa on erikseen sovittu.

9. Käsittelyn kesto
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

​10. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin.